ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

Άλλη μια μελέτη που τεκμηριώνει ότι το αλκόολ αποτελεί ένα βασικό τροποποιήσιμο παράγοντα εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής.

Στη συγκεκριμένη διπλή τυφλή μελέτη, δημοσιευμένη στο JACC: Clinical Electrophysiology, έγινε σύγκριση των ηλεκτροφυσιολογικών ιδιοτήτων του αριστερού κόλπου και των πνευμονικών φλεβών σε 100 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν σε μια ομάδα στην οποία έλαβαν ενδοφλέβια αιθανόλη διατηρώντας συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα 0,08% και σε μια ομάδα που έλαβε εικονικό (placebo) φάρμακο.  Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην κολπική δραστική ανερέθιστη περίοδος μεταξύ των δύο ομάδων. Ωστόσο,  η ανερέθιστη περίοδος των πνευμονικών φλεβών μειώθηκε σημαντικά στην ομάδα μετά την έγχυση αλκοόλ, αλλά δεν άλλαξε μετά την έγχυση του εικονικού φαρμάκου. Να σημειωθεί ότι η βράχυνση της ανερέθιστης περιόδου των πνευμονικών φλεβών αποτελεί κύριο παθοφυσιολογικό μηχανισμό έναρξης κολπικής μαρμαρυγής.

Με βάση τα ευρήματα της μελέτης, η κατανάλωση αλκοόλ επηρεάζει άμεσα τις ηλεκτροφυσιολογικές ιδιότητες του κολπικού μυοκαρδίου και των πνευμονικών φλεβών και συνεπώς μπορεί να αυξήσει  τον κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής.

Διαβάστε περισσότερα