Τι είναι το σύνδρομο Wolff-Parkinson-White (WPW);

Το σύνδρομο WPW ή σύνδρομο προδιέγερσης χαρακτηρίζεται από ταχυκαρδίες που οφείλονται στην ύπαρξη ενός παραπληρωματικού δεματίου, δηλαδή μια παθολογικής ηλεκτρικής σύνδεσης στην καρδιά. Το όνομα του συνδρόμου δόθηκε από  τους καρδιολόγους Wolff, Parkinson και White, οι οποίοι πρώτοι περιέγραψαν μία χαρακτηριστική εικόνα στο ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Φυσιολογικά, η ηλεκτρική διέγερση της καρδιάς μας και η ηλεκτρική σύνδεση των άνω κοιλοτήτων (κόλποι) με τις κάτω κοιλότητες (κοιλίες) της καρδιάς εξασφαλίζεται μέσω  μίας συγκεκριμένης ηλεκτρικής οδού, του κολποκοιλιακού κόμβου. Ορισμένα άτομα, εμφανίζουν επιπλέον μια σύνδεση μεταξύ των κόλπων και των κοιλιών της καρδιάς, η οποία ονομάζεται παραπληρωματικό δεμάτιο. Η συγκεκριμένη πάθηση είναι σπάνια, εμφανίζοντας  στο 0.15-0.25% του γενικού πληθησμού.

Ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων που έχουν παραπληρωματικά δεμάτια μπορεί να είναι πλήρως ασυμπτωματικά χωρίς να εμφανίζουν ταχυκαρδίες και η διάγνωση να γίνει σε τυχαίο έλεγχο με ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Σε άλλες περιπτώσεις, σε ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο WPW, τα δεμάτια αυτά συμμετέχουν στη γένεση και διατήρηση ταχυκαρδιών.

Το βασικότερο σύμπτωμα του συνδρόμου WPW εμφανίζεται κατά τη διάρκεια ταχυκαρδίας, η οποία, όπως και κάθε ταχυαρρυθμία,  συνοδεύεται συνήθως από έντονο αίσθημα παλμών, ζάλη και κόπωση ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις το σύνδρομο μπορεί να είναι αιτία αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.

Ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης του συνδρόμου WPW είναι το ablation ή η κατάλυση του δεματίου, επιτυγχάνοντας στο 95% των περιπτώσεων την πλήρη εξάλειψη του και επομένως των ταχυκαρδιών.

Η επεμβατική αντιμετώπιση με ablation (καυτηριασμός) πραγματοποιείται αρχικά με τη διενέργεια ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης, μέσω ανώδυνης παρακέντησης μίας φλεβας του κάτω άκρου για την εισαγωγή και προώθηση ειδικών λεπτών καθετήρων στην καρδιά και μετά την τεκμηρίωση του μηχανισμού της ταχυκαρδίας, χορηγείται ενέργεια στην πάσχουσα περιοχή και ¨καυτηριάζεται¨ το δεμάτιο.