Εμφύτευση βηματοδοτών, απινιδωτών και αμφικοιλιακών συστημάτων.

Ο βηματοδότης είναι μία μικρή ηλεκτρονική συσκευή που σας προστατεύει στην περίπτωση εμφάνισης βραδυκαρδίας. Τοποθετείται κάτω από το δέρμα ύστερα από μια μικρή τομή που πραγματοποιείται στο άνω μέρος του θώρακα ενώ ειδικά λεπτά ηλεκτρόδια προωθούνται και τοποθετούνται στην καρδιά υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο. Η ¨έξυπνη¨αυτή συσκεύη κάθε φορά που αναγνωρίζει τη δυσλειτουργία της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς σας, προκαλεί μία ηλεκτρική διέγερση εξασφαλίζοντας επαρκή καρδιακή συχνότητα.

Ο απινιδωτής είναι μία ηλεκτρονική συσκευή λίγο μεγαλύτερη από το βηματοδότη και τοποθετείται με παρόμοιο τρόπο. Ο απινιδωτής μπορεί να προκαλέσει μία ηλεκτρική διέγερση καθώς επίσης να αναγνωρίσει μία επικίνδυνη αρρυθμία και να τη διακόψει αιφνίδια είτε με αντιταχυκαρδιακή βηματοδότηση είτε με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος (απινίδωση).

Για τους ασθενείς με προχωρημένου σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια και «μηχανικό δυσυγχρονισμό» συνιστάται η εμφύτευση αμφικοιλιακών βηματοδοτών με ή χωρίς τη δυνατότητα απινίδωσης. Η αμφικοιλιακή συσκευή με την τοποθέτηση δύο κοιλιακών καλωδίων μπορεί να εξασφαλίσει το ¨συγχρονισμό¨ της σύσπασης της καρδιάς και να βελτιώσει τη λειτουργικότητα της και κατά συνέπεια την ποιότητα ζωής μειώνοντας τις νοσηλείες και τη θνητότητα.