Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Είναι μια ασφαλής, ανώδυνη εξέταση που καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς. Με την εξέταση αυτή ο γιατρός μπορεί να υποψιαστεί και να διαγνώσει  κάποια καρδιακή πάθηση η οποία θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω με άλλες εξετάσεις.