Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη

Η διάγνωση ορισμένων καρδιακών αρρυθμιών είναι πολλές φορές δύσκολη με τις συμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις που χρησιμοποιεί ο καρδιολόγος (ηλεκτροκαρδιογράφημα, holter  ρυθμού, triplex καρδιάς) και μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω έλεγχος με τη διενέργεια Ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης.

Η Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη είναι μία επεμβατική διαγνωστική εξέταση η οποία διενεργείται στο εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας. Μετά από τοπική αναισθησία και παρακέντηση της φλέβας στη βουβωνική χώρα του ασθενούς, ειδικοί λεπτοί καθετήρες προωθούνται και τοποθετούνται ανώδυνα και προσεκτικά στην καρδιά υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση. Ο γιατρός μελετάει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς, διερευνεί αν υπάρχει αρρυθμία καθώς επίσης και το μηχανισμό της αρρυθμίας με τελικό σκοπό την κατάλληλη αντιμετώπιση της.