Κολπική ταχυκαρδία

drasvestas

Οι κολπικές ταχυκαρδίες είναι αρρυθμίες που προέρχονται από τις άνω κοιλότητες της καρδιάς που ονομάζονται κόλποι.

Οι ταχυκαρδίες αυτές εμφανίζονται είτε με τη μορφή ενός παθολογικού μακρό-κυκλώματος (κυκλώματα μακροεπανεισόδου) γύρω από περιοχές των κόλπων της καρδιάς, είτε από μία εστιακή περιοχή η οποία παράγει και μεταδίδει ένα ηλεκτρικό ερέθισμα προκαλώντας την ταχυκαρδία.  Μπορεί να εντοπιστούν σε οποιαδήποτε περιοχή των κόλπων της καρδιάς, με την πιο συχνή εμφάνιση εστιακών ταχυκαρδιών στο δεξιό κόλπο.

Η αντιμετώπιση τους επιτυγχάνεται με φαρμακευτική αγωγή ενώ σε ασθενείς με ανθεκτική στα φάρμακα κολπική ταχυκαρδία προτείνεται κατάλυση (ablation) της αρρυθμιογόνου εστίας με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.