Κολπικός πτερυγισμός

Ο συνήθης ή τυπικός κολπικός πτερυγισμός είναι μια ταχυκαρδία μακροεπανεισόδου, ένα παθολογικό ηλεκτρικό κύκλωμα που εντοπίζεται στο δεξιό κόλπο. Σπανιότερα, άτυπες μορφές κολπικού πτερυγισμού εμφανίζονται στον αριστερό κόλπο.

Ο κολπικός πτερυγισμός μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως αίσθημα παλμών, ζάλη, δύσπνοια, εύκολη κόπωση ή πόνο στο στήθος. Εμφανίζεται συνήθως σε άτομα με ιστορικό καρδιοπάθειας, αρτηριακής υπέρτασης, οξείας ή χρόνιας πνευμονικής νόσου και πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης. Η διάγνωση μπορεί να γίνει από το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Τις περισσότερες φορές η καρδιακή συχνότητα της ταχυκαρδίας είναι περίπου 150 παλμοί/λεπτό.

Αντιμετώπιση

Οι γενικοί στόχοι αντιμετώπισης του κολπικού πτερυγισμού είναι παρόμοιοι με εκείνους της κολπικής μαρμαρυγής και περιλαμβάνουν:

Α. έλεγχος της καρδιακής συχνότητας,

Β. τερματισμός της ταχυκαρδίας και αποκατάσταση του φλεβοκομβικού ρυθμού,

Γ. πρόληψη των υποτροπών, μείωση των επαναλαμβανόμενων επεισοδίων,

Δ. πρόληψη των θρομβοεμβολικών επιπλοκών

Ο τερματισμός της ταχυκαρδίας μπορεί να γίνει με ηλεκτρική ανάταξη, ιδίως σε άτομα που χρειάζονται άμεσα αντιμετώπιση όπως άτομα με αιμοδυναμική αστάθεια. Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης είναι η χορήγηση φαρμάκων.

Ωστόσο η θεραπεία εκλογής σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες είναι η επεμβατική αντιμετώπιση με κατάλυση ή ablation. Μελέτες έχουν τεκμηριώσει ότι η κατάλυση υπερτερεί σε σύγκριση με άλλες στρατηγικές ελέγχου του ρυθμού ή ελέγχου συχνότητας με φαρμακευτική αγωγή. Συνεπώς, δεδομένου του υψηλού ποσοστού επιτυχίας της κατάλυσης και του χαμηλού κινδύνου επιπλοκών, η κατάλυση αποτελεί πρώτης γραμμής θεραπεία και επιτυγχάνεται με τη χορήγηση διαδοχικών βλαβών σε μια συγκεκριμένη δομή της καρδιάς δημιουργώντας μια «γραμμική» βλάβη με απώτερο σκοπό τη διακοπή του κυκλώματος της ταχυκαρδίας.

Η διάρκεια εμφάνισης κολπικού πτερυγισμού πριν την ανάταξη έχει ιδιαίτερη σημασία στη στρατηγική αντιμετώπισης, δεδομένου ότι ο ασθενής χρειάζεται να καλύπτεται από αντιπηκτική αγωγή. Βασικός κανόνας είναι ο χρόνος έναρξης των συμπτωμάτων και του κολπικού πτερυγισμού.  Εάν ο χρόνος έναρξης του πτερυγισμού πριν την ανάταξη δεν είναι σαφής ή είναι μεγαλύτερος των 48 ωρών ο ασθενής χρήζει άμεσα έναρξη αντιπηκτικής αγωγής και απαιτείται έλεγχος ρυθμού, συνέχιση αντιπηκτικής αγωγής και αναβολή της ανάταξης για 4 εβδομάδες προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος θρομβοεμβολικής επιπλοκής μετά την ανάταξη. Εναλακτικός τρόπος αντιμετώπισης είναι η άμεση ηλεκτρική ή φαρμακευτική ανάταξη εφόσον διενεργηθεί διοισοφάγειο υπερηχογράφημα με στόχο τον αποκλεισμό παρουσίας θρόμβου μέσα στις κοιλότητες της καρδιάς (συγκεκριμένα στο ωτίο του αριστερού κόλπου). Η αντιπηκτική αγωγή θα πρέπει να συνεχιστεί και μετά την ανάταξη για τουλάχιστον 4 εβδομάδες.