Κολπικός πτερυγισμός

Κολπικός πτερυγισμός

Ο συνήθης ή τυπικός κολπικός πτερυγισμός είναι μια ταχυκαρδία μακροεπανεισόδου, ένα παθολογικό ηλεκτρικό κύκλωμα που εντοπίζεται στο δεξιό κόλπο. Σπανιότερα, άτυπες μορφές κολπικού πτερυγισμού εμφανίζονται στον αριστερό κόλπο. Το ablation ή κατάλυση του κολπικού πτερυγισμού είναι η θεραπεία εκλογής σήμερα με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Η επέμβαση γίνεται με στόχο την εφαρμογή διαδοχικών βλαβών επιτυγχάνοντας μια «γραμμική» βλάβη με απώτερο σκοπό τη διακοπή του κυκλώματος της ταχυκαρδίας.