Κολποκοιλιακή κομβική ταχυκαρδία επανεισόδου

drasvestas

Αποτελεί την πιο συχνή μορφή υπερκοιλιακών ταχυκαρδιών και εντοπίζεται πάντα σε ένα συγκεκριμένο σημείο της καρδιάς. Φυσιολογικά, το ηλεκτρικό ερέθισμα της καρδιάς «ταξιδεύει» από μία συγκεκριμένη ηλεκτρική οδό περνώντας από τον κολποκοιλιακό κόμβο. Σε ορισμένα άτομα, η ύπαρξη δύο οδών στον κολποκοιλιακό κόμβο μπορεί να αποτελέσει την αιτία εμφάνισης ταχυκαρδιών.

Η θεραπεία εκλογής αυτών των ταχυκαρδιών είναι το ablation ή κατάλυση με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.

Αρχικά, με την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη μπορούμε να επιβεβαιώσουμε το μηχανισμό της ταχυκαρδίας και την ύπαρξη διπλής κομβικής οδού. Στη συνέχεια, εντοπίζουμε το σημείο στο οποίο βρίσκεται η μία από δύο ηλεκτρικές οδους (ονομάζεται βραδεία οδός) και ακολουθεί ο καυτηριασμός με σκοπό την εξάλειψη της ταχυκαρδίας.

drasvestas