Υπερηχογράφημα καρδιάς (Triplex)

Το υπερηχογράφημα καρδιάς ή αλλιώς triplex καρδιάς είναιι μια ανώδυνη εξέταση που επιτρέπει στον καρδιολόγο να μελετήσει τη δομή και τη λειτουργικότητα της καρδιάς. Η μελέτη παρέχει σημαντικές πληροφορίες της ανατομίας της καρδιάς και μπορεί να αποκαλύψει παθολογικά ευρήματα που αφορούν για παράδειγμα τη δύναμη της καρδιάς, τις διαστάσεις και τη λειτουργία των βαλβίδων. Ο Δημήτριος Ασβεστάς έχει λάβει τη διαπίστευση στη διαθωρακική ηχοκαρδιογραφία ενηλίκων από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρία (EACVI).