ΑΝΘΙΑ Λ  ~ 30 Σεπτεμβρίου 2021

Εξαιρετικός ιατρός, με άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση, άριστη γνώση του αντικειμένου του, επικοινωνιακός, εκπέμπει αυτοπεποίθηση και σιγουριά!!!! Σας ευχαριστούμε!!!!